++386 2 450 13 00 info@metalna-srm.si

Vizija in cilji podjetja

Vizija podjetja Metalna-SRM je krepiti učinkovitost in konkurenčnost na domačem trgu in v tujini. Na evropskem trgu želimo postati pomemben in razpoznaven proizvajalec žerjavov, ki so prilagojeni specifičnim željam kupcev.

Cilji podjetja so povezani:

  • z nenehnim razvojem podjetja, s pridobivanjem novih znanj in izkušenj;
  • s krepitvijo ugleda in moči;
  • z zadovoljnimi kupci, ki se vedno znova vračajo k nam;
  • z motiviranimi zaposlenimi, ki v ciljih podjetja prepoznajo lastne cilje za svoj osebnostni in strokovni razvoj.