++386 2 450 13 00 info@metalna-srm.si

Zgodovina podjetja

Leto ustanovitve

Začetki podjetja Metalna-SRM segajo v leto 1995, ko je podjetje prevzelo servisno dejavnost nekdanje Metalne.

V novo ustanovljenem podjetju smo takrat združili znanje in izkušnje posameznikov z različnih področij ter lastnikom metalniških žerjavov ponudili enoten servis za vse žerjave, izdelane v nekdanji Metalni. Z zaposlitvijo novih sodelavcev in s pridobitvijo novih znanj smo kmalu po ustanovitvi pričeli posodabljati obstoječe žerjave, pripravljati povsem nove projekte in vgrajevati sodobne komponente.

Leta 2000 smo dejavnost razširili še na proizvodnjo novih žerjavov individualne izvedbe za delo v težkih delovnih pogojih in na izdelavo različnih jeklenih konstrukcij in strojnih delov po lastni in naročnikovi dokumentaciji. S širitvijo proizvodne dejavnosti smo postopoma povečevali tudi prostorske kapacitete, tako da imamo danes v lasti 5784 m2 poslovnih in proizvodnih kapacitet.

Tudi v prihodnje bomo vlagali v novo strojno opremo, tehnologijo in kadre.